TEISTMOODI TALENDIOTSING

ProfileXT ja DiSC testimine

LKM Talent Group
on sertifitseeritud ProfileXT ja DiSC testide kasutaja.
ProfileXT®

ProfileXT on hindamisvahend, mis aitab miljonitel kasutajatel enam kui 120 riigis, välja valida ametisse kõige sobivama isiku, et aidata tal suhestuda töörollidega, kuhu ta oma loomupärase käitumisstiili järgi kõige paremini sobiks. ProfileXT abil saab määratleda, kas teie parimad kandidaadid sobivad sellesse konkreetsesse rolli, kui hästi nad seda tööd suudaksid teha ja kui õnnelikud nad sealjuures võiksid olla. Ükskõik milline on teie ettevõtte suurus, ProfileXT analüüsi lisamine oma värbamisprotsessi võib teie jaoks olla üks väärtuslikum ja ka taskukohasem otsus, mida teha saate.

ProfileXT® kasutamine aitab:

 • valida tööle sobivaim inimene.
 • vähendada voolavust ja vältida kulukaid värbamisvigu.
 • suurendada töötajate rahulolu ja tootlikkust.
 • tõhusamalt juhtida, koolitada ja arendada.
 • säästa värbamisprotsessil aega ja teha tõhus ning tulemuslik valik.

ProfileXT hindab isiku võimekust ja mõtlemisstiili, professionaalseid huvisid, käitumisjooni ja 20 tulemusnäitajat.

Test mõõdab: õppimisvõime indeks, sõnaline võimekus, sõnaline mõtlemine, numbriline võimekus, numbriline mõtlemine, energilisus, juhtimisambitsioon, suhtlemisvajadus, juhitavus, suhtumine, otsustavus, vastutulelikkus, iseseisvus, objektiivsus, huvid ja  motivatsioon.

Saadav tulemus: 8 erinevat raportit – individuaalsed raportid, ametikohale sobivuse raportid, järelkasvu planeerimise raportid, mitme kandidaadi vastavusraportid, coachingu raportid, töö analüüsi raportid, koondraportid, graafilised raportid. ProfileXT raportid aitavad värbamisprotsessis võrrelda kandidaadi kattuvust ametikoha profiiliga ning toob välja teemad, millele tuleks pöörata tähelepanu enne uue töötaja värbamist ja kuidas tema otsene juht saab teda tulemuslikkult juhtida.

Vale inimese värbamine on väga kulukas. Öige inimese palkamine nõuab pingutust ja tema hoidmine järjepidevat panustamist. ProfileXT terviklahendus koos erinevate raportitega aitab juhtidel valida ja edutada töötajaid kiiresti ja tõhusalt.

Allikas: IPB Partners

Värbamisagentuur
Everything DiSC®

DiSC on üks hõlpsamini kasutatavaid ja selgemaid mudeleid inimese käitumise mõistmiseks. Üle miljoni inimese kogu maailmas ja 50% Fortune 500 ettevõtetest kasutab seda uurimuspõhist hindamisvahendit inimeste värbamisel, arendamisel, motiveerimisel ning grupi või meeskonna omavaheliste suhete ja koostöö paremaks toimimiseks. Everything DiSC Workplace on sertifitseeritud Euroopa Psühholoogia assotsiatsioonide Föderatsiooni (EFPA) poolt.

Testi täitja õpib tundma ja oskab analüüsida oma DiSC käitumisstiili ning teab DiSCi mudeli kõigi 12-ne erineva käitumisstiili tugevusi ja nõrkusi.

DiSC testimine aitab:

 • teadvustada, kuidas inimese DiSC stiil mõjutab suhteid ja tulemuslikkust töökohal.
 • töötajal ning tema juhil suhtlemisnõuannete kaudu leida ideid, kuidas luua paremini toimivaid töösuhteid töökohal.
 • ettevõtel, kes rakendab DiSCi, võrrelda töötjate DiSC stiile omavahel ning leida nende käitumistes sarnasusi ja erinevusi, mis võiksid tuua kasu või takistusi omavahelises suhtlemises ja koostöös.

Everything DiSC tooteportfell on mitmekülgne. Me pakume just teie vajadustest tulenevaid erinevaid teste, mis lähtuvad inimese ametipositsioonist. Eraldi on testid juhtidele, müügiinimestele, liidritele ning erinevate spetsiifilisemate käitumismustrite uurimiseks. Võta meiega ühendust, et koos leida just see sobivaim käitumisprofiili test töötaja või kogu tiimi jaoks.

Everything DiSC’ist on kasu, kui on soov arendada töötaja, juhi või meeskonna:

 • eneseteadlikkust
 • suhtlemist ja suhteid
 • meeskonnatööd
 • juhtimist ja liidriks olemist
 • müügitulemusi ja klienditeenindust
 • muutumisvalmidust
 • konfliktilahendamist
 • töötajate kaasamist.

Allikas: Teadmiste Instituut

Vaata veel

Meie ProfileXT ja DiSC tiim

Liis Tiideberg ja Mihkel Reinsalu on sertifitseeritud ProfileXT testimiskeskkonna partnerid. Mihkel on DiSC® sertifitseeritud konsultant.

Oled huvitatud koostööst või testimisest.
Saada meile oma soov.

Meie koostööpartnerid