Tule meie tiimi tööle!

värbamispartner

LKM Talent Group ootab oma tiimi värbamispartnerit, kelle põhitegevuseks on värbamisprojektide tulemuslik juhtimine.

Milline ettevõte on LKM?

Värbamisagentuur LKM Talent Group OÜ tegutseb alates 2015. aastast. Meie igapäeva tegutsemise eesmärk on toetada inimeste ja ettevõtete igakülgset arengut läbi talendi sihtotsingute, konsultatsioonide ja toetavate tegevuste. Oleme kui detektiivid, kellel on paarimees ja back-office. Nii koos tegutsedes jõuame soovitud eesmärgini. Lihtsas keeles öeldes – leiame männimetsast kase!

Meie teistmoodi talendiotsing tähendab, et igas värbamisprotsessis osaleb alati kogu LKM-i tiim ja protsess on kliendile läbipaistev ning jälgitav läbi värbamistarkvara. Kasutame oma igapäevategemistes nn nelja silma printsiipi, mis tagab kvaliteedi ja tulemuslikkuse.

LKM on sihtotsingule spetsialiseerunud värbamisagentuur.

Sinu igapäevased tegevused on:

  • osalemine värbamisprojektides projektijuhina või kaasprojektijuhina.
  • värbamisprojektide juhtimine ja tulemuslik läbiviimine vastavalt LKM-i värbamismetoodikale.
  • projektitiimi loomine, kaasamine ja koostöö korraldamine vastavalt projekti tegevusplaanile.
  • LKM-i klientidega suhtlemine ja haldus.
  • uute klientide ja värbamisprojektide leidmine. 

Professionaalina 

on Sul varasem kogemus töötades värbajana/värbamispartnerina või värbamise projektijuhina. Kasuks tuleb sihtotsingu tegemise kogemus. Hingelt oled inimene, kes siiralt panustab oma tegevusvaldkonda ning selle arendamisesse.

Valdad lisaks eesti keelele inglise keelt vähemalt B2 tasemel nii kõnes kui kirjas. Hea, kui saad aru ning teed ennast mõistetavaks vene keeles.

Inimesena iseloomustab Sind

uudishimulikkus ja tahe jõuda enda poolt seatud eesmärkideni. Sinu sihikindlus aitab Sul jõuda punktist A punkti B teekonnast rõõmus tundes ja õigeaegselt. Oled hea suhtleja ning läbirääkija. Sulle on omane teha tiimitööd ja saad koos tegutsemisest jõudu. Oled inimene, kellele meeldib otsustusvabadus ning Sulle on omane võtta vastutust. Oled lahendustele, mitte probleemide kirjeldamisele orienteeritud inimene. 

Palk, töötingimused ja hüved

Töötasu koosneb põhipalgast ja projektitasudest. Meil on pikk suvepuhukus ja tasustatud kahenädalane talvepuhkus.

Meie büroo asub Ülemiste Citys, Lõõtsa 2A. 

Täna ei ole meil eraldi kirja pandud lisahüvede paketti, sest oleme siiani lähtunud inimese- ja vajaduspõhiselt, kuid kuuludes Ülemiste City linnakusse, siis lainevad meile selle kogukonna hüved nagu näiteks koolituskrediiidi eest saadavad tasuta koolitused Eesti ülikoolides, osalemine linnaku tasuta seminaridel jms.

Arenguvõimalused

Värbamispartneril on lisaks pidevale enesetäiendamisele võimalus kasvada värbamisjuhiks. Kuna ettevõte on hetkel kasvamas, siis uutest väljakutsetest kindlasti puudust ei ole. 

LKM-i eesmärk on leida inimesele parim töö, mis teeb teda õnnelikuks.

Sina võid olla järgmine talent, kelle LKM teeb õnnelikuks!